Huissen

Een frisse kijk op thuiszorg

Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënten. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. 

Buurtzorg levert deze professionele zorg, regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is. Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huis ontwikkeld.  Zorgverlening waarbij we streven naar betere oplossingen voor de cliënten, duurzaam en effectief.

Door de zorgverlening volledig door hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonome 'Buurtzorgteams' in te laten vullen wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut. Deze Buurtzorgteams worden ondersteund door een landelijke organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne ICT-toepassingen waardoor de administratieve kosten tot een minimum worden beperkt.  De kosten van management en overhead worden zo beperkt mogelijk gehouden.  Kortom: betere zorg tegen lagere kosten; een aantrekkelijk perspectief voor cliënten, professional en verzekeraar. Buurtzorg Nederland: een natuurlijk alternatief!

 

In Huissen zijn 4 teams actief waarvan 2 teams, de PG teams, zich specifiek richten  op de cliënten met geheugenproblemen.

Bij Buurtdiensten kunt u terecht voor huishoudelijke hulp.
 

Buurtzorg Huissen PG team
06 - 301 123 44
pghuissen@buurtzorgnederland.com
http://pghuissen.buurtzorg.net

Buurtzorg Huissen PG team 2
06 - 202 567 37
pghuissen2@buurtzorgnederland.com   
http://pghuissen.buurtzorg.net

Buurtzorg Huissen
06 - 518 898 80
huissen@buurtzorgnederland.com

Buurtzorg Huissen 2
06 - 123 050 51
huissen2@buurtzorgnederland.com

 

Buurtdiensten Huissen
06 - 202 578 39
huissen@buurtdiensten.nl

Buurtdiensten Huissen 2
06 - 836 994 11
huissen2@buurtdiensten.nl

Buurtdiensten Huissen 3
06 - 514 234 28
huissen3@buurtdiensten.nl

 

Wilt u meer weten over Buurtzorg Huissen, neem dan contact met ons op.
06 - 518 898 80 / 06 - 123 050 51
huissen@buurtzorgnederland.com huissen2@buurtzorgnederland.com